Introducere în Statistică

Statistica este știința care se ocupă cu studiul fenomenelor social economice. Pentru ca analiza statistică să prezinte rezultate, fenomenele studiate trebuie să prezinte următoarele trăsături:

  • Se întâlnesc într-un număr foarte mare de cazuri ( sunt fenomene de masă )
  • Sunt caracterizate de variabilitate
  • Fac parte din același sistem

Fenomenele social economice analizate de statistică sunt nedeterministe sau de tip stohastic. Pentru a pune în evidență legea care le guvernează este necesar să punem condiții de acțiune asupra sistemului din care fac parte. În acest caz factorii aleatori se vor completa reciproc lăsând loc pentru rezultate cu o acuratețe cât mai ridicată.

Demersul Statistic

  • Culegerea datelor Statistice
  • Prelucrarea datelor Statistice
  • Interpretarea rezultatelor obținute

Concepte statistice de care trebuie să ținem cont

–          Populația Statistică sau Colectivitatea Statistică

Reprezintă totalitatea elementelor de aceeași natură, supusă unui studiu statistic. De obicei populația statistică este finită, dar sunt cazuri în care poate fi considerată ca fiind infinită. Dimensiunile unei colectivități sunt impuse de scopul cercetării.

Ex: Totalitatea firmelor din România (pentru un studiu realizat la nivelul României cu privire la evoluția profitului în sectorul privat) reprezintă o colectivitate Statistică. Aceasta este finită.

–          Eșantionul Statistic

Reprezintă un subset de elemente extras din colectivitatea generală. Pentru a efectua studiul, alegem un număr de 1000 de firme pentru analiză. Avem, în acest caz un eșantion de mărime (n = 1000). Eșantionul, pentru a fi reprezentativ, trebuie să îndeplinească un set de condiții pentru a urmări exact distribuția firmelor din sectorul privat.

Presupunem că cele 1000 de firme selectate în eșantion au peste 300 angajați și îșî desfășoară activitatea în domeniul IT. În acest caz, rezultatele obținute în analiză, nu pot fi reprezentative pentru întreaga poulație statistică deoarece omite o parte din firmele din România.

Există diferite metode de extragere a unui eșantion dintr-o populație, pe care le vom exemplifica.

–          Unitate Statistica

Reprezintă un element din populația statistică studiată. În cazul exemplului anterior, o unitate statistică este reprezentată de către o firmă. Astfel, eșantionul nostru conține 1000 de unități statistice.

–          Caracteristica Statistică sau Variabila Statistică

Reprezintă trăsătura supusă studiului statistic, comună tuturor unităților statistice. Vom considera variabila X de dimensiune n (mărimea eșantionului studiat):

Acesta conține valoarea pentru fiecare unitate studiată. Putem considera o variabilă statistică X ca fiind numărul angajaților unei firme. De asemenea, putem considera o variabilă statistică Y valoarea vânzărilor  efectuate de o firmă pe o perioadă de un an.

–          Indicatori Statistici:

  • Parametri: Reprezintă rezultatul obținut în urma analizei întregii colectivități studiate.
  • Estimatori: Reprezintă rezultatul obținut în urma analizei unui eșantion statistic. Estimatorii doar aproximează un adevăr universal valabil care caracterizează o colectivitate.

–          Statistică Descriptivă

Statistica descriptivă se ocupă cu analiza variabilelor sub aspectul caracteristicilor lor intrinseci (frecvența valorilor, indicatorii tendinței centrale, ai împrăștierii sau formei distribuțiilor) valabile doar pentru eșantionul studiat.

–          Statistică Inferențială

Statistica inferențială caută o anumită problemă, emite ipoteze, creează modele, verifică validitatea indicatorilor și a modelelor obținute, aplică teste pentru a verifica dacă informațiile obținute pot fi aplicate la nivelul întregii colectivități.