Variabilele Statistice

Variabila Statistică reprezintă însușirea sau trăsătura supusă studiului statistic, comună tuturor unităților statistice. Vom considera variabila X de dimensiune n (mărimea eșantionului studiat):

Acesta conține valoarea pentru fiecare unitate studiată.

Clasificarea variabilelor statistice:

 • După modul de exprimare:
  • Variabile calitative sau neparametrice sau nenumerice

Exemplu: Sexul, Reteau Socială cea mai des folosită, Site-ul de stiri preferat, Principala sursă de informare cu privire la evenimentele politice, Mancarea preferată

 • Variabile cantitative parametrice sau numerice

Exemplu: Salariul, Numar de ore lucrate pe săptămână, Înălțime, Greutate, Performanță

 • După modul de analiză
  • Variabile de timp
  • Variabile de spațiu
  • Variabile atributive

 

 • Variabilele numerice, după modul acestora de variație se pot clasifica în:
  • Variabile discrete ( valorile sunt numere întregi )
  • Variabile continue ( valorile pot lua orice valoare )

Scale de masurare a variabilelor statistice

Fiecare scală de măsurare are caracteristicile scalei de măsurare anterioare dar și caracteristici în plus. Prelucrarea ulterioară a detelor depinde de rafinamentul scalei pe care se încadrează variabila studiata. Astfel avem în total patru scale de masurare a variabilelor prezentate în ordine. Pimele două scale se adresează variabilelor calitative:

 • Scala Nominala

Variabilele nu pot avea un criteriu de ordine, acestea sunt aranjate doar dupa o categorie, diferențate fară a putea spune că o categorie este mai bună decat altă categorie. De exemplu, „da” ≠ „nu”  dar nu putem spune că „da” > „nu” .

 • Scala Ordinala

Aduce în plus o metoda de ordonare a categoriilor de tipul mai bun sau mai puțin bun.

 • Scala de Interval

Este utilizată pentru variabile cantitative. Are în plus faptul că distanța dintre valori este egală și lipseste valoarea zero 0 în sesnsul că poate fi fixată arbitrar. De asemenea, permite operații precum adunarea și scăderea valorilor.  Un exemplu ar fi: (1 zi, 2 zile, 10 zile)

 • Scala de Raport

Permite toate operațiile inclusiv înmulțire și împărțire. Are valoarea zero absolut. În  acest caz, zero înseamna absența observației.