Exerciții lesson 1

 1. Pentru următoarele cazuri, precizaţi unitatea statistică, identificaţi variabila statistică studiată şi tipul de variabilă. Precizaţi dacă variabila este cantitativă sau calitativă, dacă ea este continuă sau discontinuă:
  1. Cifra de afaceri a 100 firme din domeniul IT;
  2. Absenteismul angajaţilor (zile)
  3. Profesiile a 200 de salariaţi
  4. Numărul personalului din 1000 de întreprinderi
  5. Numărul copiilor din 2000 de familii.

 

 1. Deseori, locuitorii unui oraş preferă să achiziţioneze produse şi servicii din afara ariei lor comerciale locale. Acest fenomen afectează îndeosebi localităţile mici, întrucât dacă el ia amploare, poate influenţa negativ prosperitatea localităţii. Pentru a reduce dimensiunea unui astfel de fenomen şi a determina motivele care îi fac pe unii localnici să cumpere produse şi servicii din afara localităţii lor, un grup de cercetători au făcut un studiu pe 200 de locuitori ai unei aşezări.
  1. Identificaţi populaţia statistică, eşantionul şi unitatea statistică;
  2. Identificaţi câteva caracteristici ce ar putea fi înregistrate.; clasificaţi-le, conform criteriilor învaţate