Etape de prelucrare a datelor statistice

Următorul pas care trebuie efectuat după procesul de colectare al datelor statistice il reprezinta prelucrarea datelor statistice. Aceste etape sunt:

 • Sistematizarea datelor obținute
 • Calculul indicatorilor statistici
 • Inferența datelor statistice dacă acestea provin dintr-un eșantion

Pentru o descriere completă a procesului vom considera următorul scenariu:

Ministerul finanțelor dorește să afle situația firmelor din România în anii 2012 – 2014. ANAF a efectuat mai multe controale în perioada amintită, pentru a verifica cum își desfășoară activitatea economică firmele existente și modificarile legislative venite din partea statului cu privire la taxe si impozite stărnește curiozitatea ministerului care dorește să vadă impactul acestor evenimente. Totodată este interesat și de creditele disponibile oferite de bănci strict pentru persoane juridice. Pe plan social dorește date despre populație și rata șomajului BIM. De asemenea, pe plan economic este curios de Produsul Intern Brut și rata dobânzii. Penru a obține aceste date și informații concrete pe baza lor, apelează la un cercetător statistic.

În procesul de colectare a datelor statistice, acesta apelează la site-ul Institutului Național de Statistică de unde olectează aceste date.

Variabile Statistice examples – excel cu datele obtinute

Preluarea datelor anuale la nivel de România nu aduc prea multe informații. Detalii in Sheet “sumar” din excel.

Observații și întrebări:

 • Este necesară reprezentarea cu două zecimale pentru variabilele “populație” și „firme”?
 • Ce fel de variabilă este variabila “periodă timp”?
 • Se recurge la analiza datelor pe Județ pentru a obține un plus de informație.
  • Ce fel de variabilă este județul?
  • Cu cat la suta a scazut numarul firmelor din 2014 fata de numarul firmelor din 2012? (vezi Sheet nr_firme)
  • Exista legatură între procentul cu care a scazut numarul de firme si procentul cu care s-a modificat rata somajului? (rata somajului trebuie calculata dupa acelasi principiu)
  • Pentru sheet r_somaj: Ce indică Chart3 și ce indică Chart4?
  • Pentru sheet nr_firme: diferența dintre chart1 si chart1.a?
  • Calculați o noua variabilă, ca fiind raportul dintre pib si populatia aferentă fiecarui județ, pentru anii 2013 si 2012 in sheet total.
 • Studiati sheet-ul insicatori teorie
 • Alegeti un alt indicator compus ( ex. credite/firme si aplicati indicatorii tendintei centrale pe ei)